Prawo prasowe – jednak można!

Sukcesem zakończyła się nasza wspólna dziennikarska akcja dotycząca zmian w prawie prasowym (pamiętne hasło na pierwszej stronie gazety „Senat zabija prasę!). Właśnie otrzymałem kolejne pismo w tej sprawie:

Szanowni Państwo, podczas 12-go posiedzenia Senatu RP VIII kadencji, które odbyło się 23. i 24. maja, Senat zajął się m.in. sprawą nowelizacji przepisów prawa prasowego dotyczących sprostowania. Po debacie plenarnej, odbyło się spotkanie KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU oraz KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI, podczas którego komisje rozpatrzyły zgłoszone przez senatorów poprawki. Z 24 poprawek komisje przyjęły 15 z nich.
Przypominam, iż IWP zgłosiła do projektu z 8 maja, zgłoszonego przez senatora Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, szereg poprawek, z których tylko dwie nie uzyskały poparcia i nie znalazły się ostatecznie w projekcie senackim.
Z niekorzystnych dotyczących dwóch zmian propozycji, Senat po pierwsze wydłużył możliwość składnia powództwa o opublikowanie sprostowania z 6 miesięcy do roku (czyli tak, jak jest to w obecnie obowiązującej ustawie [propozycja nowego art. 39 ust. 4]) i po drugie nie uwzględnił sugerowanych przez nas uwag dotyczących sposobu opublikowania sprostowania, przyjmując ostatecznie następujący zapis:
4. Sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane w tym samym dziale, taką samą czcionką, pod równie widocznym tytułem „Sprostowanie”, co materiał prasowy, którego dotyczy. W przypadku przekazu za pomocą dźwięku lub obrazu sprostowanie powinno być wyraźnie zapowiedziane oraz nastąpić w przekazie tego samego rodzaju i o tej samej porze.
Wszystkie pozostałe uwagi zgłoszone przez Izbę zostały uwzględnione i przyjęte w senackim projekcie (druk 63 X). W szczególności wprowadzono sugerowane przez nas przesłanki fakultatywne odmowy opublikowania sprostowania (a nawet dodano jedną więcej, odnoszącą się do wulgarności – [nowy art. 33 ust. 1a]), a także wydłużono termin na zgłoszenie apelacji w postępowaniu sądowym z proponowanych uprzednio 3 do 7 dni (nowy art. 52 ust. 5).
Pragniemy jednocześnie przypomnieć, ze w trakcie obrad Komisji Senackich w dniu 8 maja i posłuchania w dniu 15 maja naszą ekipę (Wiesław Podkański, Jacek Wojtaś i Maciej Hoffman) wspierali swoim autorytetami prof.prof. Ewa Nowińska i Jacek Sobczak oraz mec. Piotr Rogowski.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim udziałowcom akcji i sygnatariuszom listu za współdziałanie, gdyż jak widać, na etapie senackim, zakończyła się ona sukcesem.

Z wyrazami szacunku,
Maciej Hoffman
Dyrektor Generalny
Izba Wydawców Prasy

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Strony

Szukaj

Nieco o stronie

Umieszczam tu zapiski redaktora naczelnego tygodnika powiatowego - na różne tematy, często związane z gazetą, ale niekoniecznie