A nasze wiedza wciąż nijaka

Tego można się było spodziewać. Nowa ustawa śmieciowa wchodzi w życie za dwa miesiące, a my nadal nic nie wiemy. Ile dokładnie będziemy płacili za kubły? Czy można je będzie wydzierżawić i za ile? Nawet nie wiem, czy „worek” to „pojemnik”, w rozumieniu zasad, obowiązujących w konkretnych gminach. Już nie wspomnę o takich szczegółach, czy jeśli gmina zabrania mi składować odpady biodegradowalne w workach, to czy ma na myśli także worki biodegradowalne?
Oczywiście pewnie wkrótce ruszy akcja informacyjna (w wakacje?!), ale generalną decyzję już musieliśmy podjąć – segregować czy nie. A reszty dowiemy się… potem – czyli jak zwykle.
Dostałem właśnie dziś informację z Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, że według sondażu przeprowadzonego w marcu przez TNS Polska, aż 63 proc. Polaków uważa, że gminy nie prowadzą działań promocyjnych i edukacyjnych w sprawie gospodarowania odpadami. Inna dane IGN też są ciekawe i warte przyswojenia. W Polsce (dane na 2011 rok) blisko 71 proc. odpadów komunalnych, w stosunku do całości zebranych, jest składowanych na wysypiskach. Dla porównania nasi zachodni sąsiedzi składują zaledwie ok. 0,5 proc. śmieci – to najmniej w całej Europie. Najwięcej odpadów składowanych jest w Bułgarii 94 proc. i w Rumunii – prawie 97 proc., najmniej we wspomnianych Niemczech, Holandii (0,83 proc.) czy w Szwecji (0,87 proc.).
W Polsce 11 proc. odpadów komunalnych jest recyklingowanych. Podobny odsetek w Europie mają Portugalia, Łotwa czy Cypr. Liderami recyklingu są Niemcy ze wskaźnikiem 45 proc., Irlandia – 37 proc. i Belgia – ponad 36 proc. Polska jest na szarym końcu, jeśli chodzi o spalanie śmieci. W ten sposób unieszkodliwianych jest zaledwie 1 proc. odpadów. Liderami podobnie jak wcześniej są Niemcy (ok. 54 proc.), Szwecja (51 proc.) i Belgia 42 (proc.).
Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. stopień recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów.
W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę o odpadach opakowaniowych, która ma usprawnić recykling odpadów w Polsce. Zgodnie z prawem unijnym do 2014 roku musimy uzyskać poziom recyklingu i odzysku dla wszystkich opakowań w wysokości odpowiednio 55 i 60 proc. Recykling opakowań szklanych oraz z papieru i tektury ma być na poziomie 60 proc., metalowych – 50 proc., opakowań z tworzyw sztucznych – 22,5 proc. i opakowań z drewna – 15 proc.

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Strony

Szukaj

Nieco o stronie

Umieszczam tu zapiski redaktora naczelnego tygodnika powiatowego - na różne tematy, często związane z gazetą, ale niekoniecznie