Światełko w tunelu

W ciągu najbliższych 5 lat czytelnictwo prasy w Polsce (łącznie drukowanej i cyfrowej) ma wzrosnąć o 4-16 proc. – wynika z pierwszego kompleksowego badania czytelnictwa przeprowadzonego dla Izby Wydawców Prasy we współpracy z Narodowym Centrum Kultury przez Millward Brown.
Mniejszy udział prasy drukowanej zostanie z naddatkiem zrekompensowany przez znacznie wyższe niż dzisiaj czytelnictwo wydań cyfrowych. Obie formy prasy pozostają cennym źródłem informacji i opinii, o dużej roli kulturotwórczej, także dla młodych, wykształconych odbiorców.

Czytelnicy prezentują optymistyczne perspektywy dla wszystkich kategorii: dzienników, tygodników opinii, pism kobiecych i czasopism tematycznych. Przewidują dużą rolę wydań cyfrowych, które za 5 lat zwiększą łączny zasięg (w druku i internecie) w porównaniu ze stanem obecnym. Choć zakup wersji cyfrowej deklaruje dziś tylko 10 proc. odbiorców, to ta liczba – według deklaracji – powinna się niemal podwoić (do 17,5 proc.) w ciągu 12 miesięcy.

Zdaniem badanych największy wzrost zanotują tygodniki opinii, które dziś są czytane przez 30 proc. czytelników prasy (w tym aż 29,4 proc. w druku). Przez 5 lat wydania cyfrowe zmienią preferencje odbiorców – niewielkiemu spadkowi czytelnictwa tradycyjnego nośnika (do 24,6 proc.) tygodników opinii będzie towarzyszyć skokowy wzrost czytelnictwa w sieci (do 27,7 proc.). Zatem za 5 lat tygodniki opinii mają trafiać do 46,4 proc. odbiorców (przy 5,8 proc. współczytelnictwa obu wersji), czyli ponad półtorakrotnie więcej niż obecnie. Tak wysokie uznanie dla wersji cyfrowej wynika z jej interaktywności, zwielokrotnionych treści, dostępu do archiwum i ze spodziewanej niższej ceny.

Przeprowadzone po raz pierwszy kompleksowe badania czytelnictwa prasy w postaci drukowanej i cyfrowej miały na celu przedstawienie zmian w odbiorze gazet i czasopism, współistnienia różnych form dostępu do prasy, głównych źródeł informacji i nowych modeli biznesowych prasy w Polsce.

Zleceniodawcy badań, Izba Wydawców Prasy i Narodowe Centrum Kultury, potraktowali czytelnictwo prasy (bez względu na formę przekazu – druk czy internet) jako istotne zjawisko społeczne, kształtujące poglądy i opinie odbiorców, o dużym znaczeniu dla kultury i dla życia społecznego. Opinie respondentów w badaniu wskazują, w jakim kierunku będzie się rozwijał polski rynek prasowy i – co ważne dla wydawców, dziennikarzy, reklamodawców, nauczycieli, popularyzatorów i instytucji kulturalnych – jakie będą przyszłe zachowania i zwyczaje czytelników.

Pozytywne rokowania dla prasy (niezależnie od nośnika) wynikają z dużego uznania respondentów dla jej znaczenia kulturotwórczego, porównywalnego tylko z telewizją. Rola kulturotwórcza prasy i telewizji jest oceniana znacznie wyżej od mediów internetowych (portali i serwisów internetowych) i od radia. Prasa i telewizja według zdecydowanej większości badanych (od 69 do 73 proc.) pozwalają na zapoznanie się z pogłębionymi opiniami różnych środowisk.

Więcej na http://gazetylokalne.pl/a/czytelnictwo-prasy-wzrosnie-dzieki-wersjom-cyfrowy

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Strony

Szukaj

Nieco o stronie

Umieszczam tu zapiski redaktora naczelnego tygodnika powiatowego - na różne tematy, często związane z gazetą, ale niekoniecznie